สถิติ
เปิดเมื่อ3/11/2014
อัพเดท22/07/2015
ผู้เข้าชม11181
แสดงหน้า14280
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 


ครูพละจิตสาธารณะ เสียสละเวลาฝึกกีฬาให้เยาวชน

อ่าน 204 | ตอบ 0
ครูพละจิตสาธารณะ  เสียสละเวลาฝึกกีฬาให้เยาวช
  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ ขอชมเชย ครูพละ ครู วิชอบ มั่งมี ครูโรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร และ ลุงชูชาติ อุสนี ณ อยุธยา ได้เสียสละเวลาอันทรงค่าของตัวเอง หลังเลิกงาน มาฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ให้กับ เด็ก เยาวชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่หวังให้ เด็ก เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เห็นความสำคัญทางด้านกีฬาฟุตบอล และห่างไกลยาเสพติด
  ครูวิชอบ เผยว่า ทำการฝึกกีฬาฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน โดยร่วมกับ ลุงชูชาติ โดยใช้สนามหญ้า บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำการฝึกสอน และให้ความสำคัญของการกีฬาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาทางด้านสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมกีฬาฟุตบอล จึงสรรหาเด็กและเยาวชนทั่วทั้งเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ดและตำบลใกล้เคียง มาฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันหลังเลิกเรียน และวันหยุด จึงได้ฝึกซ้อมเล่นฟุตบอลให้อย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ที่ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสเล่นกีฬา และใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็กเยาวชน ตลอดทั้งสร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติ และยกระดับมาตรฐานระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เด็ก เยาวชน จะได้มีโอกาสเล่นกีฬาฟุตบอลอย่างเท่าเทียมกันนั่นเอง และจะได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ ถึงขีดสูงสุด เข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลกึ่งอาชีพและอาชีพต่อไป 
ทางผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ สยามโพลล์ ได้พบกับเหตูการณ์ที่น่าประทับใจเป็นยิ่งนัก จึงขอเขียน ชมเชย ครูพละทั้งสองท่าน ที่สละเวลาอันทรงค่าของตัวเองและ เสียสละทั้งกำลังทรัพย์ในการซื้ออุปกรณ์การกีฬาในการฝึกสอน แต่ยังขาดในบางส่วน ที่จะต้องใช้ในการแข่งขัน อาธิเช่น เสื้อชุดทีมในการฝึกซ้อม เสื้อชุดทีมในการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่อง ที่เกิดจากภายใน ที่เรียกว่า 'จิตสาธารณะ' นับเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจกัน นั่นเอง 
ประจักษ์ การวิทยี / รายงาน
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :